Workshops


Ronde 1
13:30 - 14:30

1.1 Praktijkcasus: High-5 voor veiligheid

Om ‘in control’ te blijven is risicomanagement onmisbaar. Maar hoe past u dit toe op verschillende organisatieniveaus en in verschillende domeinen? De risico’s zijn meestal onderling vervlochten en kunnen elkaar versterken. Hoe zorgt u voor helder gedefinieerde taken, procedures en bewust veiligheidsgedrag waarbij de werknemers zelf met de verbeteringen komen? Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) introduceerde High-5. Een integraal risicomanagementsysteem met bottom-up aanpak.

Veiligheid staat bij het MUMC onvoorwaardelijk bovenaan de agenda. Barbara laat zien hoe het MUMC continu, gestructureerd en organisatie breed risico's identificeert, prioriteert, analyseert en beheerst. Zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. U hoort hoe u de focus legt op risicobewustwording en op de creatie van een veiligheidscultuur. Aandachtspunt is de bestrijding van de ‘silo-benadering’ die risico’s niet in samenhang oppakt. Na afloop weet u wat de 5 succesfactoren van High5 zijn. Hoe het MUMC de overgang maakt van integraal risicomanagement naar risicogestuurd werken. En hoe de werkvloer zelf verbeterkansen en -doelen aangeeft. Risico’s zullen er altijd zijn en de beheersing ervan vraagt voortdurend aandacht. Veiligheid is immers nooit klaar!

Barbara Jansen - integraal risicomanager MUMC

Ronde 1
13:30 - 14:30

1.3 Risicomanagement bij uitbesteden

Bij uitbesteden van werk trekken opdrachtgevers zich steeds meer terug in een regisserende rol terwijl tegelijkertijd aanbieders steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. In deze rolverdeling wordt de kennis en kunde van opdrachtnemers vaak niet goed benut. Hoe krijgt u dit proces transparant zodat u de onzekere risico's in de hand houdt?

"Best Value" is een manier om zowel de expertise van opdrachtnemers te gebruiken als ook de samenwerking in de keten te verbeteren. De opdrachtgever krijgt hiermee goed inzicht in de risico’s, planning en te leveren prestaties van betrokkenen. Susan laat zien hoe u in de praktijk Best Value toepast om veiligheidsrisico's te beperken. Hoe u de optimale dialoog tot stand brengt tussen opdrachtgever en aannemer. Want de opdrachtnemer kan met zijn kennis en ervaring vaak heel goed meedenken over het indammen van risico's. Wat is uw rol als professional daarbij en hoe zorgt u voor een continu leerproces?

Een goed gezamenlijk plan heeft voordelen voor beide partijen. Het resultaat is hogere kwaliteit, minder onverwachte kosten, minder hinder en incidenten, meer winstperspectief en minder vertraging door discussies achteraf tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En vooral: minder onzekere risico's.

Susan van Hes - directeur Best Value Europe

Ronde 1
13:30 - 14:30

1.4 Risicomanagement en machineveiligheid

Vanaf 1 januari 1995 moeten in Europa geleverde machines op grond van de Machinerichtlijn zijn voorzien van een CE-markering.

Ondanks het feit dat deze wetgeving al 20 jaar van toepassing is, komt FUSACON zeer regelmatig onveilige machines tegen. Het lezen van een Europese Richtlijn kunnen de meeste ondernemers prima zelf. De vertaalslag maken naar de praktijk en het koppelen aan technische eisen, vinden velen lastig. Hoe ingewikkeld dat kan zijn, zie je bijvoorbeeld aan de Machinerichtlijn, die 38 pagina’s telt, maar waarbij een officiële uitleg hoort van meer dan 400 pagina’s. Ruim tien keer zoveel dus!’

In deze workshop wordt besproken hoe u zelf de CE-markering van een nieuwe machine kunt beoordelen, voorafgaand aan de eerste ingebruikname ervan. Verder is er aandacht voor de rol van de veiligheidskundige en van de inkoopafdeling in het voortraject van de aankoop van machines. Daarnaast komt ook het thema zelfbouw en ook ombouw van machines aan bod en leert u welke stappen hiertoe ondernomen moeten worden. Kortom, een workshop boordevol praktische handvatten, waarmee u het risico van machineveiligheid beter kunt managen.

Nick de With - CEO / Safety Consultant Fusacon

 

 

 

Schrijf nu in ! >>

 

 

 

Lid van de NVVK, NVVA of BA&O?

U neemt met korting deel aan dit congres.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.