Dr. Walter Zwaard

Keynotespreker 1
Keuzesessie 1.1

Walter Zwaard is adviseur op het gebied van risicomanagement, ongevallenpreventie, gevaarlijke stoffen en arbeidsomstandigheden. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen en is als docent verbonden aan diverse post HBO en postdoctorale opleidingen

Dr. Jop Groeneweg

Keynotespreker 2

Jop Groeneweg is Hoogleraar ‘Safety assurance in health care’ aan de TU Delft en onderzoeker aan de Universiteit Leiden en TNO. Hij onderzoekt als cognitief psycholoog al ruim 35 jaar de relatie tussen de manier waarop de hersenen werken en gedrag. Deze kennis past hij toe om de veiligheid in organisaties te helpen verhogen.

Gert van der Kolk

Plenair

Gert van der Kolk onderzoekt, traint, adviseert en schrijft over samenwerkings-vraagstukken en vakontwikkeling. Procesmanagement is een terugkerend thema: het vinden van draagvlak én draagkracht om ideeën te ontwikkelen, klussen obstakelvrij te maken en complexe besluiten te organiseren. Heeft daar veel ervaring mee als proces- en lijnmanager, altijd met een ontwikkel- en veranderopgave. Maakt ingewikkelde zaken overzichtelijk en realiseerbaar. Legt zowel in het sociaal domein als in meer technische omgevingen verbindingen tussen professionals en disciplines.

Ed Oomes

Praktijk

Ed Oomes is vanaf 1991 werkzaam in het veiligheidsveld. Begonnen als officier bij brandweer Amsterdam, is hij nu senior officer continuïteit- en crisismanagement op Schiphol. In de tussentijd heeft hij een groot scala aan functies vervuld, waaronder senior manager Safety, Environment & Firebrigade en senior manager Security Policy op Schiphol. Hij houdt zich nog steeds bezig met onderzoek naar de psychologie van crisismanagement en besluitvorming onder tijdsdruk.                                          

Fons van Leeuwen

Plenair

Fons van Leeuwen werkte bij diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties. Momenteel is hij data-analist bij het Bureau Gateway (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Hij is meer dan 25 jaar actief op het snijvlak van innovatie en veranderen. Tevens is hij mede-auteur van het boek “Gelukkig Veranderen".

Roos Koole

Plenair

Roos Koole studeerde pedagogiek en werkte lang in het beleid, de uitvoering, de bedrijfsvoering en het toezicht bij de Rijksoverheid. Momenteel is zij eigenaar van Koole Coaching&Kwaliteit. Roos is toezichthouder bij onderwijsinstellingen, procesbegeleider bij opleidingen en actief als Gateway Reviewer. Samen met Fons van Leeuwen schreef zij het boek Gelukkig Veranderen.  

Raoul Willemsen MSc

Keuzesessie 1.2

Raoul Willemsen MSc. is bouwkundig en juridisch geschoold. Deze combinatie bracht Raoul bij diverse toezichthoudende overheden en bedrijven op gebied van brandveiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om de brand fysische eigenschappen maar ook de wet- en regelgeving hieromtrent. In het verlengde volgde Raoul risicowetenschappen aan de Universiteit Twente. Inmiddels is Raoul mede-eigenaar van Go2Sure, een risicosoftware- en adviesbureau dat zich onderscheidt door hoogwaardige consultancy op inhoud te verbinden aan tools                                             

 

Stef Verhoeven

Keuzesessie 2.1

Stef Verhoeven is Neerlandicus en journalist. Hij is mede-initiatiefnemer van Stichting ZorgVeilig, een platform voor ervaringsverhalen van patiënten/cliënten én zorgprofessionals. Daarnaast ontwikkelt hij – samen met netwerkpartners – leer- en communicatieconcepten voor organisaties. Zoals De ParticipatieKliniek (www.participatiekliniek.nl).

Ronald de Bruine

Keuzesessie 2.2

Ronald de Bruine, werkzaam bij ManualMaster, opereert in de kwaliteitswereld als specialist op het gebied van Slim en Slank Risicomanagement. Hij leert organisaties op een andere manier naar risico’s kijken en er mee om te gaan.

Johan de Rooij 

Keuzesessie 2.2

Johan de Rooij, werkzaam bij ManualMaster, is expert op het gebied van kwaliteitsmanagement en documentbeheer. Hij adviseert bedrijven op het terrein van risico’s signaleren, inventariseren en beheersen. Johna de Rooij en Ronald de Bruine beschikken over jarenlange ervaring met en uitgebreide kennis van omgaan met risico’s.

Pieter Bindt

Keynotespreker 4

Pieter Bindt is onder andere buitengewoon raadslid bij de Onderzoeksraad Voor Veiligheid en Gateway Reviewer. Dat zijn korte peer reviews gericht op de toekomst van programma’s en projecten binnen de overheid. Eerder werkte Pieter bij Defensie waarvan de laatste vijf jaar als Directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Voor die tijd voer hij onder andere als commandant van een onderzeeboot en gaf hij de opleiding van toekomstige onderzeeboot commandanten. Daarna was hij onder andere commandant van een fregat, een amfibisch transportschip en van de operationele uitzendbare staf van de Koninklijke Marine