2.1 De veranderkracht van de verhalenkaravaan

Elke organisatie is een bouwwerk van afspraken: handelingsplannen, richtlijnen en protocollen. Maar een organisatiecultuur wordt vooral bepaald door de mensen die er werken. Het is de optelsom van individuele ervaringen en verhalen van professionals. Wie een organisatiecultuur in beweging wil krijgen, moet ervaringsverhalen met een plakfactor zichtbaar en voelbaar maken.  

De VerhalenKaravaan is een laagdrempelige methode om (on)zichtbare risico’s een podium te geven. Het is een beproefd concept van storytelling. Het ophalen en veilig delen van verhalen leidt tot herijken van de gedeelde normen en waarden. Het kan ook het handelingsrepertoire vergroten. Van professionals, maar ook van organisaties als geheel.  

In deze workshop belandt u in het Verhalencafé – een aansprekend onderdeel van de VerhalenKaravaan. U ervaart de veranderkracht van persoonlijke verhalen van professionals. Deze verhalen vormen de basis van het gesprek over een aantal dilemma’s. Ook hoort u hoe de VerhalenKaravaan in zijn werk kan gaan in uw eigen organisatie.  

Stef Verhoeven

   
2.2

Effectief risicomanagement IN uw kwaliteitssysteem 

Organisaties worstelen met het effectief omgaan met risico’s. Het knelpunt ligt bij het maken van de vertaalslag van de risicoanalyse naar wat op de werkvloer gebeurt. De oplossing ligt in meer leren omgaan met onzekerheden in plaats van te veel vertrouwen op de illusie van zekerheid. Aan de andere kant is het risicomanagement vaak nog een opzichzelfstaand onderdeel. Terwijl de kracht juist uit het geheel kan komen. De integratie van risico’s per processtap, de koppeling tussen procedures/instructies en maatregelen en de digitale audits op de risico’s, maken alles tot één geheel. Waardoor elk onderdeel echt tot zijn recht komt.

Ronald de Bruine opereert in de kwaliteitswereld als specialist op het gebied van Slim en Slank Risicomanagement.
Johan de Rooij is expert op het gebied van kwaliteitsmanagement en documentbeheer.